foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

msv Mike the Bike

MSV Mike the Bike werd opgericht op 2 Maart 1974. Hoewel de naam verwijst naar motorcoureur Mike ("The Bike") Hailwood (1940 - 1981) kwam de naam van het toenmalige café Mike the Bike aan de Parallelweg in Weert waar de vereniging werd opgericht. De uitbaters Harm en Toos Uiterwijk-Winkel waren zelf actief in de zijspanrace. 

In eerste instantie was het een supportersclub voor de Weerter motorracer Rob Bergman. Financiële steun voor Rob was het belangrijkste doel van de vereniging, die direct 32 leden had. Veel leden waren wegrace-liefhebbers, niet alleen uit Weert, maar ook uit de ruime omgeving. Omdat de opbrengst van de contributie de nood van de motorcoureur niet echt kon verlichten, werd de supportersclub al snel een toervereniging: Motorsportvereniging Mike the Bike. Hoewel er ook wel wedstrijden werden bezocht (wegrace, motorcross en ijsspeedway) werd het toeraspect steeds belangrijker. De activiteitenkalender omvat(te) toertochten, (foto)puzzelritten, oriëntatieritten, nachtritten en motorweekenden, maar ook droppingen, dia-avonden, feesten, spelavonden, jaarfeesten enz. 

 

In 1975 gaf het bestuur de aanzet tot het eerste Bambi treffen. Een gouden zet, want mede dankzij dit evenement geniet Mike the Bike - en daarmee de motorsport - een goed aanzien tot ver buiten Weert. Tijdens het eerste Bambi-feest (dat traditioneel volgde op het treffen) werden dhr. en mevr. Herman en Mia Cuypers benoemd tot ere-lid. Tot op de dag van vandaag is de vereniging de familie Cuypers enorm veel dank verschuldigd, want zij stelden elk jaar hun landgoed "de Advocaat" ter beschikking om er het treffen te organiseren. Bovendien moesten hiervoor ook heel wat activiteiten van het Straalbedrijf gebr. Cuypers een paar dagen worden stilgelegd. Op 5 Maart 1977 werden Annie en Jan Stienen ere-lid van Mike the Bike, als dank voor het vele werk dat zij met veel enthousiasme voor de club deden. 

Toen het motortoerisme eind jaren zeventig steeds populairder werd besloot MSV Mike the Bike een ledenstop in te voeren, aanvankelijk met maximaal 60 leden, later werden dat er 75. Dat waren er genoeg om het Bambitreffen draaiende te houden en niet teveel zodat de gezelligheid gewaarborgd werd. Maar het betekende ook dat er soms een wachtlijst was van mensen die graag lid wilden worden. 

Vanaf de jaren negentig begon het ledenaantal terug te lopen doordat jongeren zich niet aansloten bij de vereniging, maar vooral ook omdat het motorrijden aan populariteit inboette. Motorrijdend Nederland vergrijsde en dat was bij MSV Mike the Bike niet anders. Er werden pogingen gedaan om leden te werven met gratis deelname aan toertochten, maar dat leverde nauwelijks resultaat op. Uiteindelijk werd deze strijd gestaakt en bleven de "die-hards" over, een enkele keer aangevuld met een of twee nieuwe leden. Zo daalde het ledenbestand naar ca. 40 in 2023. Het had grote gevolgen voor het Bambitreffen. Al in 2014 werd de organisatie problematisch door het beperkte ledenaantal maar ook simpelweg door onze leeftijd. De leden besloten unaniem dat het 40e Bambitreffen van dat jaar het laatste zou zijn. Het werd een enorm succes: veel mensen die hadden besloten "ooit nog eens naar het Bambitreffen te gaan" kwamen in dit laatste jaar terug. Tien jaar later kon je als lid van Mike the Bike nog steeds door Weertenaren aangesproken worden over het Bambitreffen, met weemoed en soms zelfs een klein verwijt omdat het gestopt was. 

 

Mike the Bike had echter nog genoeg activiteiten om een bloeiende vereniging te blijven. Nog steeds is er een redelijk gevulde toerkalender met twee motorweekenden per jaar en een aantal toertochten. Daar hoort ook de jaarlijkse Eaglesrit van onze Weerter zustervereniging MV Eagles bij. 

Op 2 maart 2024 viert Motorsportvereniging Mike the Bike haar vijftigjarig bestaan. Het jubileumjaar wordt ingeleid met een feest en het hele jaar door zullen er speciale activiteiten zijn.